baner baner
home o nas sprzedaż kariera kontakt flagi
Płużenie 01 Technika jest relatywnie prosta, a zasady podobne jak w wypadku pługu rolniczego. Na początku i końcu odcinka, a także w każdym miejscu występowania wcześniej zlokalizowanych przeszkód i kolizji z inną infrastrukturą podziemną, wykonane zostają wąskie wykopy. Po najechaniu pługoukładacza nad wykop, przez wnętrze prowadnicy dołączonej do lemiesza przewlekany jest początek rury (lub kabla) oraz taśma ostrzegawcza, która jest prowadzona kanałem z wylotem odpowiednio powyżej rury. Po opuszczeniu lemiesza na żądaną głębokość początek rury (kabla) oraz taśmy ostrzegawczej kotwione są do gruntu. Podczas przemieszczania się pługoukładacza unieruchomiony początek rury (kabla) oraz taśmy ostrzegawczej sprawia, że ich kolejne metry są wciągane od góry do wnętrza prowadnicy i wychodząc z niej na dole, są obsypywane gruntem, który wcześniej został przemieszczony lemieszem do góry i na boki. W ten sposób części rurociągu (kabla) i taśmy, które zostały już ułożone w gruncie, pozostają w nim nieruchomo, a jedyne obciążenia wdłużne, które pojawiają się w ułożonym rurociągu, wywołane są siłami tarcia podczas przejścia rury przez prowadnicę. Obciążenia od gruntu, jakie działają na ułożony rurociąg, też są niewielkie, ponieważ grunt wyparty do góry i na boki przez lemiesz i prowadnicę, po przejściu pługa osuwając się w dół, większą część swego naporu kieruje na ściany nienaruszonego gruntu. Powyższa metoda zapewnia bezpieczeństwo nowej instalacji.
• Linie kablowe SN
• Linie kablowe WN
• Rurociągi / Kanalizacje
• Płużenie
• Przewierty sterowane
• Berstlining
Układanie kabli i rurociągów z wykorzystaniem pługu ma blisko 100-letnią historię. Po raz pierwszy technologię płużenia zastosowano w Stanach Zjednoczonych w 1912 roku. Posłużyła ona do ułożenia kabli telefonicznych. Z czasem, w miarę wzrostu doświadczenia i możliwości sprzętu, metodą tą, oprócz kabli, zaczęto układać również rurociągi.
W Polsce technologia płużenia jest na razie w ograniczonym stopniu stosowana do układania kabli. Z jednej strony brakuje odpowiedniego sprzętu oraz doświadczonych operatorów, z drugiej strony problematyczne mogą być odbiory oraz pomiary geodezyjne. Często brakuje pomimo sprawdzonej techniki wiary że położone kable są tam gdzie być powinny i to w nienaruszonym stanie. Na szczęście trendy te ulegają zmianie. W Niemczech i w Ameryce północnej technika płóżenia stosowana jest wszędzie tam, gdzie występuje teren nieuzbrojony.
• Farmy wiatrowe
• Linie kablowe WN
• HDD
• Berstlining
• Farmy Wiatrowe
• Linie WN
• HDD / Berstlining
Referencje i Broszury
Płużenie 02 Płużenie 05
Główne zalety techniki płużenia:
• niska cena
• minimalne naruszenie ziemi
• prędkość układania (do 1500m/h)
• uniknięcie mechanicznych szkód materiału
• możliwość układania dwóch systemów rur
  jednocześnie
• płynna zmiana głębokości do 2m
Pługoukładacze można podzielić na dwa rodzaje. Klasyczne maszyny posiadają własny napęd i poruszają się za pomocą gąsienic. Pługi tego typu świetnie spisują się na płaskim terenie, gdzie nie wymagane jest przemierzanie przeszkód. Siła ciągu jest tutaj powiązana z jakością podłoża. Przy suchych i trawiastych podłożach bez problemu można układać kable na głębokość do 2m przy kategoriach gruntu 1-5 według DIN 18300. Nowsze urządzenia firmy Föckersperger (na zdjęciach) składają się z dwóch maszyn. Pługu oraz wyciągarki. Siła ciągu sięga przy tych maszynach 180 ton.
Wady techniki płużenia:
• zastosowanie tylko w nieuzbrojonych terenach
• możliwość układania tylko wąskiej taśmy
  ostrzegawawczej
• zastosowanie podsypki znacznie utrudnione
Firma Thomsen od lat stosuje metodę płużenia. Posiadamy własne maszyny oraz świetnie wyszkolony personel. W roku 2008 zakupiliśmy nową maszyne niemieckiego lidera Föckersperger za ponad 1 milion euro. Tym samym jesteśmy w stanie wykonać praktycznie każdą pracę taniej, lepiej i szybciej niż nasza konkurencja na polskim rynku.
Płużenie 03
Płużenie 06
Przy normalnych warunkach zastosowanie podsypki przy układaniu kabli nie jest potrzebne, ponieważ wszelkie kamienie zostają podczas płużenia mechanicznie przepchane na boki, a kable w naturalny sposób zostają obsypane rodzimą ziemią. Nawet jeśli znajdują się w pobliżu kamyczki, nie ma to większego znaczenia, ponieważ raz ułożony kabel pozostaje na swoim miejscu a tym samym nie ociera się o sąsiadującą ziemie. Przy odpowiednio fachowej obsłudze pługu, prawdopodobieństwo mechanicznego uszkodzenia kabla jest znacznie mniejsze niż w wypadku układania kabli w rowie a co za tym idzie - ilość przebić powłoki jest znikoma. Dodatkową zaletą technologii płużenia jest jej niewrażliwość na wysoki poziom wód gruntowych. Bez większego problemu można układać rurociągi i kable podczas przekraczania niewielkich rzek i strumieni.
Zdjęcia po prawej pokazują teren bezpośrednio po ułożeniu kabli pługiem. Na górze i na dole urzyliśmy klasycznego pługu, położony został system 20kV wraz z taśmą ostrzegawczą na głębokości 1,2m. środkowe zdjęcie pokazuje trasę po dwukrotnym przejechaniu pługu Föckersperger. Ułożone zostały 2 systemy 20kV wraz ze stalowym uziemnieniem oraz taśmą ostrzegawczą na głębokości 1,2m. Jak widać teren został praktycznie nienaruszony, warstwy ziemi nie zostały zmieszane. Pole nadaję się do użytku rolnego bez większych strat spowodowanych utwardzeniem gleby.
Płużenie 04 Płużenie 07
Typowe zastosowanie techniki płużenia:
• kable średniego napięcia
• rury ochronne pod kable WN
• rury stalowe do dn300 (woda, gaz)
• rury HD-PE do dn300 (rury ochronne, woda, gaz)
Największą zaletą pługu Föckersperger jest jego konstrukcja z kołami na hydraulicznych wysiegnikach. Umożliwia to zmiane rozstawu kół w granicach od 2 do 7,5 m oraz rozstaw przód/tył między 4,7 a 13m. Maszyna ta może tym samym pracować praktycznie w każdych warunkach.
baner baner