Baner Baner
Home O Nas Sprzedaż Kariera Kontakt Flagi
 

.-BERSTLINING - Bezwykopowa technologia renowacji rurociągów

• Linie kablowe SN
• Linie kablowe WN
• Rurociągi / Kanalizacje
Firmy grupy Thomsen od wielu lat z powodzeniem stosują technikę Berstlininingu przy renowacji rurociągów. Posiadamy własną maszynę klasy 80ton - Tracto Technik Grundoburst 800 G.

Nasze możliwości przy renowacji rurociągów:

• Pojedyncze odcinki: max. 100-150m
• Przekroje starych rur: od 80mm do 400mm
• Nowa rura: przekrój starej rury plus max. 100mm
• Stara rura: kamionka, żeliwo, stal, cement, PE
• Nowe rury: HDPE
• działamy na terenie całego kraju
  Thomsen Polska Berstlining - Grundoburst 800 G - Głowica Krusząca
Berstlining statyczny jest technologią umożliwiającą wymianę przewodów wykonanych z kamionki, Wymiana odcinka rurociągu technologią berstlining, podobnie jak większość technologii bezwykopowych, wymaga wykonania dwóch niewielkich wykopów. Wykopu początkowego, w którym instalowana jest laweta z siłownikami hydraulicznymi (wymiary tego wykopu przy urzyciu maszyny Grundoburst 800 G wynoszą ok. 1,5 x 5m ). Drugi wykop służy do wprowadzenia nowej rury w związku z czym jego wymiary zależą od jej charakterystyk geometrycznych i wytrzymałościowych (np. możliwości gięcia). Często z wykopu początkowego przeciąga się rury z dwóch kierunków. Rozstawy wykopów zmieniają się przeważnie w granicach 100÷150 m. Wykonanie podłączeń lub łuków, a także instalacja armatury wymaga dodatkowych wykopów.
• Płużenie
• Przewierty sterowane
• Berstlining
• Farmy wiatrowe
• Linie kablowe WN
• HDD
• Berstlining
• Farmy Wiatrowe
• Linie WN
• HDD / Berstlining
• Referencje i Broszury Technologia Berstlining

Przed wykonaniem wykopów należy szczególnie dokładnie przeanalizować dokumentację pod kątem  lokalizacji zakwalifikowanego do wymiany przewodu w stosunku do innych przewodów infrastruktury podziemnej. Reasumując do zastosowania technologii berstlining statyczny najbardziej predysponowane są odcinki proste instalacji zlokalizowanej w odległościach od innych przewodów gwarantujących bezpieczeństwo wykonywanych prac.

Berstlining Thomsen 03   Berstlining Thomsen 04

Pierwszy etap prac polega na wprowadzeniu do starego przewodu żerdzi w celu doprowadzenia ich do wykopu, z którego w drodze powrotnej żerdzie wciągną nowy przewód. W celu pokonania ewentualnych przeszkód, załamań, przesunięć stosuje się elastyczną żerdź pilotową.
Drugi etap polega na zainstalowaniu na doprowadzonej do wykopu elastycznej żerdzi głowicy kruszącej (lub głowicy z nożem rolkowym). W skład zestawu wchodzi stożek prowadzący, tzw. poszerzacz i końcówka do której przymocowuje się nową (wciągana) rurę.

Berstlining Thomsen 03   Berstlining Thomsen 04

Trzeci etap polega na wciąganiu statycznym, uzbrojonym w drugim etapie przewodem żerdziowym nowej rury (najczęściej z PEHD) z jednoczesnym niszczeniem (w przypadku przewodów azbestocementowych - rozkruszaniem) starych rur. Przeciąganie odbywa się wzdłuż osi wymienianego w ten sposób przewodu. W trakcie przeciągania stożek prowadzący i poszerzacz rozpychają grunt wciskając w niego kawałki pokruszonej rury i w ten sposób utworzoną przestrzeń wprowadzana jest nowa rura. Utworzony z pokruszonych kawałków wymienianego przewodu depozyt pozostaje w gruncie na stałe. W tym czasie żerdzie są systematycznie odłączane w wykopie startowym.

Zalety technologii:

• Możliwość stosowania w przypadku większości
uszkodzeń
• Znaczące ograniczenie wykopów
• Duże tempo prac: od 100-150 m na dzień roboczy
przy jednej maszynie
• Brak oddziaływań dynamicznych na otoczenie
• Minimalne uciążliwości środowiskowe
• Minimalne niszczenie nawierzchni ulic i chodników
  Wady technologii:

• Konieczność wykonywania wykopów na łukach, w
miejscach przyłączy i instalacji armatury
• Niszczący wpływ rozpychanego gruntu na inne
przewody
• Możliwość zwiększenia wymiaru przewodu tyko do
dwóch średnic

 
Baner Baner